Pokrenut kutak za OCD/NVO u šalter sali gradske uprave

Photo: Adela M.Š.

Photo: Adela M.Š.

S ciljem  unapređenja komunikacije i saradnje Grada Gradačac i organizacija civilnog društva (OCD) uz podršku „ReLOaD“ projekta  je  22. oktobra 2020. godine u Šalter sali Gradske uprave uspostavljen “Kutak za OCD/NVO”, odnosno instalirana IT oprema i kancelarijski namještaj za potrebe OCD/NVO.

Kako je istakao gradonačelnik gospodin mr. sci. Edis Dervišagić ovo će biti mjesto gdje će se OCD/NVO moći upoznati sa radom gradske uprave, javnim pozivima koji se objavljuju kao i pripremati projektnu dokumentaciju za javne pozive. Pored OCD ovaj kutak će moći koristiti svi zainteresovani građani.

U  novembru  2017. godine  Grad Gradačac je sa UNDP u BiH potpisao Pismo o saradnji-partnerstvu za učešće u Programu “ReLOaD” sa još 20  jedinica lokalne samouprave.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)  finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u cilju rješavanja potreba stanovništva u lokalnim zajednicama.

“ReLOaD” program  je u toku 2018. i 2019. godine  u saradnji sa Gradom Gradačac proveo dva javna poziva za projektne prijedloge OCD po prinicipima LOD Metodologije u kojima je Grad Gradačac učestvovao u sufinansiranju sa 30% sredstava, a u 2019. i 2020. godini je proveo i dva samostalna javna poziva za projektne prijedloge OCD po principima LOD Metodologije.

(Izvor: gradacac.ba)

Podijeli

PRETHODNA

Svečano puštene u rad završene dionice vodovodnih mreža u južnom dijelu Gradačca

SLJEDEĆA

EKO-ZELENI Gradačac-Podjela sadnica i zaštitnih maski građanima