Kome smeta Skandal Portal???

Iako Poslovnik o radu GV Gradačac ne brani prijenos sjednica Gradskog vijeća preko društvenih mreža i portala, što možemo vidjeti na facebook stranici radio Gradačca, ipak ekipa Skandal portala je nepoželjna i mjesecima se odbija naš zahtjev za snimanjem i emitovanjem sjednica GV Gradačac.

Iako je protivno demokratskoj praksi i pravu na slobodu izražavanja i informisanja, jednom broju novinara i medija da se omogući, a drugima (nepodobnim) zabrani ulazak na sjednicu Gradskog vijeća, izgleda da demokratske prakse u Gradačcu još uvijek nisu prihvaćene.

No, da malo zagrebemo ispod površine.

Skandal portal je 17. januara 2022. godine uputio zahtjev za dozvolu medijskog emitovanja sjednica Gradskog vijeća Gradačac.

Na taj zahtjev, prema informacijama koje smo dobili, najžešće je reagovala zamjenica predsjedavajućeg GV Gradačac Fatima Ibranović Hadžimehić, koja je pored negodovanja rekla i sljedeće:

“Ja neću dolaziti na sjednicu ako “oni” budu dolazili!”

Pitamo zamjenicu: ZAŠTO?

Zbog čega je vladajućoj partiji neugodno u prisustvu naše ekipe?
Šta to vladajuća partija krije? Da li krije?

I imali bi mi dosta pitanja, ali dajte nam odgovor na sljedeće:
Zašto se zabranjuje BAŠ ekipi Skandal portala da snima sjednice GV Gradačac? Dajte samo jedan relevantan razlog, ništa više.

Je li se plašite objektivnog izvještavanja?

Takođe želimo da ukažemo na kršenje Poslovnika o radu na današnjoj sjednici i to baš od strane zamjenice predsjedavajućeg, koja je na pojedinačnom izjašnjavanju rekla kako “NE ŽELI DA SE IZJASNI”.

Da podsjetimo zamjenicu na Član 72. u kojem između ostalog stoji da “vijećnici glasaju tako što se izjašnjavaju ZA prijedlog, PROTIV prijedloga ili kao UZDRŽANI u odnosu na prijedlog”.

Kao što možete vidjeti na videu, uvažena vijećnica Fatima se izjasnila sa: “NE ŽELIM DA SE IZJASNIM!”.

Je li to neka nova evropska praksa?

Takođe, podsjetit ćemo zamjenicu na Član 8. Kodeksa ponašanja u kojem stoji da “Izabrani predstavnici – vijećnici će u svom djelovanju i u vezi sa svojim odlukama koje donose uvijek biti otvoreni i nijednom svojom aktivnošću neće izbjegavati da jasno i javno saopšte svoje stavove i razloge za sopstvene odluke i ponašanja.”

Hoćete li se, zamjenice predsjedavajućeg, držati Kodeksa kada Vas budemo dočekali na izlazu iz sale i budemo Vam postavljali pitanja? Šta to krijete od javnosti pa izbjegavate bilo kakav kontakt sa nama? Odgovorite narodu, ne nama. Mi znamo razloge, ali javnost ne zna.

Kao što možete vidjeti na fotografiji, što je naglasio i vijećnik Zijad Omerčić, nema datuma održavanja sjednice Komisije za statut (čiji je član, usput da spomenemo, Fatima Ibranović Hadžimehić), iako je zahtjev za autentično mišljenje Kolegij podnio još u februaru. Prema informacijama kojima raspolažemo, sjednica Komisije za statut je održana prošle sedmice, iako to nije navedeno, pa se zajedno sa Zijadom Omerčićem pitamo: Zašto je trebalo toliko vremena da se dadne autentično tumačenje?

Takođe želimo da podsjetimo javnost, Član 18. Poslovnika o radu GV Gradačac jasno govori da su “funkcije predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg su volonterske”. Prema informacijama koje smo dobili vladajuća ekipa se priprema da već na sljedećoj sjednici koja se planira za septembar i ovaj član promijeni u korist svojih poltrona, odnosno, da pored paušala kojeg dobijaju, njihove funckije budu “profesionalne” ili “kako vijeće odluči”, odnosno da im plaćaju funkcije koje su inače volonterske. Da li će doći do ovoga, ostaje da se vidi, a s obzirom na dosadašnju praksu, sve je moguće.

I pored svih opstrukcija od strane vladajuće partije, nastavit ćemo da se borimo i još jednom pozivamo stručne službe Grada Gradačac i Gradskog vijeća da svim novinarima osiguraju nesmetan i dostojanstven rad, te omoguće svim medijima praćenje aktivnosti gradonačelnika, a tako i drugih institucija na jednak, pošten i profesionalan način.

 

Skandal Portal

Podijeli

PRETHODNA

Iskreni zagrljaj vrijedi više od bilo kojeg poklona

SLJEDEĆA

Promocija knjige “Zmaj od Bosne” autora Elvisa Ljajića, dobitnika Nagrade za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku “Alija Isaković”