Danas je u Gradačcu održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Foto: gradacac.ba

Danas je u prostorijama Kongresne sale „Gradačačkog sajma“ održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Sjednica je sazvana u skladu sa članom 27. Statuta Općine Gradačac i članom 6. Poslovnika Općinskog vijeća. Na sjednici je bilo prisutno 30 vijećnika.

Posjećamo da je Centralna izborna komisije dana  15.12.2020. godine potvrdila  i objavila rezultate lokalnih izbora  održanih 15.11.2020. godine, čime su se stekli uslovi za održavanje konstituirajuće sjednice ovog saziva. Shodno članu  7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Gradskom vijeću podnešen je Izvještaj izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su dobile mandat Gradonačelnika Grada Gradačac i  mandate vijećnika u Gradskom vijeću Gradačac.

Mandat Gradonačelnika  na lokalnim izborima dobio je g-din Edis Dervišagić.

Gradsko vijeće Grada Gradačac broji 30 članova  od kojih 7 mandata pripada SDP BiH (Mersed Šaldić, Muhidin Mašić, Mensur Šaldić, Fatima Ibranović Hadžimehić, Adnan Fejzić, Nedžad Škorić i Adel Jukan), 5 mandata PDA (Hasan Topčagić, Hasan Ćerimović, Mustafa H.Ađulović, Dženad Klopić i Selmir Omić ) 5 mandata  SDA-u (Indira Omeragić, Elvedin Hrnčić, Latif Divljanović, Armin Tokić I Zehra Taletović), 4 mandata RDS-u (Hajrudin Mehanović, Alija Kavazović, Samir Spahić i Sadik Mešić),  3 mandata SD BiH (Enir Šakić, Elvir Peštalić I Rasema Novalić), 2  mandata PzP (Kemal Rabić i Miralem Kamberović), 2 mandata NiP-u (Ensar Mešanović i Enis Ibrahimović), 1 mandat SBB-u (Zijad Omerčić ) i jedan mandat – kandidat iz reda nacionalnih manjina ( Albano Jusufović).

Nakon predstavljanja izvještaja o ovjerenim rezultatima lokalnih izbora Gradonačelnik i gradski vijećnici su položili  svečane zakletve i potpisali svečane izjave. Potpisivanjem Svečane izjave vijećnici su preuzeli dužnost vijećnika Gradskog vijeća, a Gradonačelnik gradonačelničku dužnost.

Izbor predsjedavajućeg Gradskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg obavilo se tajnim glasanjem a za predsjedavajućeg je izabran Hajrudin Mehanović dok je zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Gradačac Fatima Ibranović Hadžimehić.

Nakon odabira rukovodstva Gradskog vijeća Grada Gradačac održana je i hitna sjednica na kojoj su se razmtrale tri tačke dnevnog reda.

Usvojen je Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća.

Također su usvojeni i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Grada Gradačac za period 01.01. do 31.03.2021. godine kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu.  

(gradacac.ba)

Podijeli

PRETHODNA

Pogledajte Petrinje nakon potresa (FOTO)

SLJEDEĆA

NAKON 11 KILOMETARA AUTOPUTA ZA 6 GODINA: Autoceste FBiH nabavljaju službena vozila za 400.000 maraka