8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Na osmoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatrano je 36. tačaka dnevnog reda. Gradski vijećnici usvojili su Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2020. godine. U ovom izvještajnom periodu ostvareni su primici 7,4 miliona KM što iznosi 39,8 plana za ovu godinu.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu koji podrazumjeva uvećane prihode u iznosu od 495.298,00 KM. Radi se o dodatnim sredstvima iz vodnih naknada Tuzlanskog kantona od oko 427.639,00 KM i o 67.000,00 KM prikupljenim sredstvima od strane građana kao učešće za izgradnju i rekonstrukciju putnih pravaca na području grada Gradačac. Rashodi usvojeni u ovom Rebalansu budžeta odnose se na 30.000 KM za potrebe troškova uklanjanja devastiranih objekata i otpada u naselju Dueren, 50.000 KM za sufinansiranje nastavka rekonstrukcije zgrade Gradskog kina i 363.995 KM za rekonstrukciju lokalnih puteva.

Vijećnici su također usvojili Odluku o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku/akademsku 2020/21. godinu. Ukupan iznos sredstava koje je potrebno u Budžetu Grada Gradačac obezbijediti za stipendiranje u školskoj 2020/21. godini iznosi 98.000,00 KM.

Usvojen je i Prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja za 2019. godinu. U povodu Dana Gradačca 22. oktobra 2020. bit će dodijeljena 4 priznanja. Za počasnog građanina bit će proglašen gradonačelnik Dűren-a Paul Larue, Zlatni grb Grada ( firma „ Hasić-Drvo“ ) i Zlatni Zmaj ( Udruženje „Zmajice“ i Sadin Mulahalilović).

Usvojen je i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija putem licitacije (zgrada Gradskog kina), Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup kruga “Gradine“, cjelokupni objekat „Gradine“, objekta „Lovac“ sa parking prostorom isped „Gradine“ i Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti za izdavanje u podzakup poslovnih prostorija – (Kafe bar u sportskom objektu u izgradnji Stadion „Banja Ilidža“).

Imenovan je člana Nadzornog odbora JP „Parkinzi“ d.o.o Gradačac do okončanja postupka po javnom oglasu, najduže do 90 dana od dana imenovanja kao i usvojen Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac, predstavnika stručnih radnika ustanove i ispred Ministarstva zdravstva TK, najduže 90 dana od dana imenovanja. Također i u JU „Apoteka“ Gradačac imenovan je član Upravnog odbora, ispred Ministarstva zdravstva TK, najduže do 90 dana od dana imenovanja kao i član Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac iz reda uposlenih, najduže do 90 dana od dana imenovanja.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac“ d.d. Gradačac u 2019. godini, Izvještaj o radu JU „Apoteka“ Gradačac u 2019. godini i Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Kolibri“ za pedagošku 2019/20. godinu

Izvor: Gradačac.ba

Podijeli

PRETHODNA

Srđan Puhalo: Uloga kamenja mudrosti i 140 albanaca pred lokalne izbore

SLJEDEĆA

Svetlana Cenić: Ne lipši, magarče, do poštenih izbora