6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Jučer je u sali za sjednice Sportske dvorane Skenderija održana 6. redovna sjednica Gradsog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu bile su 33 tačke. Jedna od njih bila je i Odluka o zatvaranju Kolektivnog centra „kuće Holandske vlade“ Požarike. Ovom Odlukom se zatvara Kolektivni centar „kuće Holandske vlade“ Požarike po Državnom projektu „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ – CEB II podprojekat Požarike 028 Gradačac.

Najviše rasprave izazvala je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima Općine Gradačac. Odluka se odnosi na regulisanje saobraćaja za teretna vozila ( dostave ), motorna vozila, mopeda i električnih balansirajući skutera na jedan, dva ili tri točka sa jednim ili dvije osovine ( trotineti, električni romobili… ) u užem dijelu grada. Odluka je preimenovana iz Prijedloga u Nacrt uz zaključak da Gradsko vijeće zadužuje nadležnu službu da u skraćenoj proceduri provede javnu raspravu u roku od 10 dana i da se sagledaju svi prijedlozi i sugestije vezane za ovu odluku koje budu pristigle i kako bi prijedlog odluke mogao biti razmatran na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac.

Gradski vijećnici su podržali Prijedlog Odluke o zauzimanju stava Gradskog vijeća Grada Gradačac o prodaji dvije parcele od oko 92 dunuma kako bi se namirila potraživanja i okončanje stečajnog postupka PD „NAPREDAK“ d.d. u mješovitoj svojini. Ovim bi Grad Gradačac, ali nakon ročišta u stečajnom postupku nad imovinom dužnika PD „ NAPREDAK“ u stečaju Gradačac, dobio mogućnost raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i njegovim stavljanjem u funkciju poljoprivrednih proizvođača iz Gradačca. Dosadašnja iskustva su da stečajni upravnik nije raspolagao zemljištem transparentno i bez određenih kriterija.

Doneseno je i niz odluka koje se tiču regulisanje imovinsko pravnih odnosa i upisa prava vlasništva na nekretninama. Usvojena je i Odluka o zauzimanju stava Gradskog vijeća

U okviru kadrovske politike gradski vijećnici su većinom glasova razriješili Upravne i Nadzorne odbore Javnih preduzeća i ustanova na području grada Gradačac. Imenovani su novi Upravni i Nadzorni odbori do okončanja procedure po javnim oglasima a najduže 90 dana od dana imenovanja.

Usvojene su i Izvještaj o radu i poslovanju JP Komunalac Gradačac kao i Izvještaj o radu mjesnih zajednica na području grada Gradačac. Gradski vijećnici su upoznati i s stanjem sporta na području grada Gradačac kao i s informacijom o zdravstvenom stanju stanovništva i kvalitetu zdravstvenih usluga.

Gradski vijećnici su podnijeli niz inicijativa i pitanja vezanih za poboljšanje kvaliteta života građana grada Gradačac.

gradacac.ba

Podijeli

PRETHODNA

Ukidanje rominga korak ka zajedničkom tržištu

SLJEDEĆA

Od danas nema troškova rominga na zapadnom Balkanu